Test-skript for eksport av metadata fra Bibliofil


Dublin Core

Tilvekstnummer:

MARC21

Tilvekstnummer:

MARC XML

Tilvekstnummer:

RDF/XML

Tilvekstnummer:

RDF som JSON

(JsonML serialisering av RDF/XML)
Tilvekstnummer:
Gjem namespaces: Gjem namespaces